Vad är Mansgruppen?

Vi erbjuder ett forum för män att tala om sin situation – om glädje, om motgångar, om oro, om tvivel, om otillräcklighet, om alkohol/drogproblem, om sex, dvs om LIVET. Vi lyssnar till varandra, stödjer varandra och delar med oss av våra egna erfarenheter.

När vi talar om ett forum för män, tänker vi INTE på prestationer, karriärer, löneförhöjningar, egna företag, pengar, nya bilar, segelbåtar, omklädningsrum, bollar, ölburkar eller kvinnoförnedrande skitsnack. Vi tänker empati, värme, gemenskap, sårbarhet och styrka!
Vår vision är att tillhandahålla en sådan plats för enbart män. En plats utan oombedda råd. En plats utan tävling och jämförelser. En plats för närvaro, empati, kraft och utveckling. För sanning. Helt enkelt en plats att växa på.

Många män talar alltför sällan om känslor. Erfarenheten kan vara att känslor är kvinnornas hemmaplan. Därför vill vi ge män en möjlighet att tala om sitt känsloliv i en miljö av enbart närvarande män. Män med intresse att dela och lyssna, men utan ambition att lösa någon annans problem.

Ett forum där män kan känna trygghet i att utforska och lära sig mer om sina egenskaper. I syfte att finna en naturlig balans och stabilitet där mannens maskulina, likväl som de feminina, energierna kan renodlas till de värdefulla verktyg de faktiskt är menade att vara.

En skev mansroll kan yttra sig som till exempel:

– En ovilja att ta ansvar

– Missbruk/beroende

– En känsla av att vara ett barn i en vuxen kropp
– En oförmåga att utveckla djupare kärleksrelationer med kvinnor (att istället bli den ständige bästisen)
– En oavbruten jakt på kvinnor, pengar, prylar och/eller upplevelser
– Plötsliga raseriutbrott
– En känsla av meningslöshet
– En hög självsäkerhet men lågt egenvärde
– En oförmåga att hantera motgångar
– Ett buffligt sätt att behandla andra
– En molande känsla av djup ensamhet (kanske med många många bekanta, men inga nära vänner).