ORO – Otillräcklighet?

Det handlar om ditt eget liv, och du har ju bara ett…

Känner du dig ibland otillräcklig som partner, som förälder, bland vänner, eller på arbetet?? Är du trött på schablonbilden av mannen som alltid skall vara ”stor och stark” och alltid klara sig helt själv? Saknar du seriösa och mogna vänskapsrelationer? Känner du dig ibland som en vilsen pojke i en vuxen kropp? Är du nyfiken på nya förhållningssätt?

Vi erkänner mer än gärna att allt detta stämmer in på oss själva. Vi har själva genomgått långa processer av självkännedom och delar gärna med oss av våra erfarenheter. Vi vänder oss till dig, helt vanliga man, som vill utvecklas, som bättre vill förstå dig själv och andra . Vi tillhör ingen religion, sekt, sammanslutning eller organisation. Med fokus på mannens situation i vardagen väljer vi ämnen, resonemang och övningar från kurser och workshops vi själva deltagit i.

Vi har alla olika bakgrund, en del av oss är tillfrisknande från kemiskt beroende, men har ändå landat i samma slutsats: Seriösa, trygga, tillåtande forum för män är alldeles för sällsynta.

Därför finns Mansgruppen-Stockholm!